FANDOM


Return to "Busted".

The song Busted in other languages.

Languages

Arabic

Stacy's Cousins こんにちわ。ステイチーの友達です。

(Kon'nichiwa. Suteichī no tomodachi desu.
-- Hello. We are friends of Stacy's.)

This page is translated and/or written in Arabic. Click here for the English version. If the language uses a non-Roman script (Japanese, Chinese, Hebrew, etc.), then romanization using a commonly accepted method of transliteration would be appreciated.

فانيسا:أعرف كل ما تفعله فأنا لست حمقاء وحين أجد الدليل سأطير في السماء

كانديس: تتقيد ما أقوله أوهاما بأوهام والماء تكتشف الحقيقة تتوقف هي إن.

على حد سواء: لا أخاف هزيمة هذه المراة لأنني التي ستربح.

على حد سواء:سأربح .. نعم .. سأربح ..نعم وحين أفعل ذلك سأثبت أثبت.

كانديس:لا أريدأن أعقب أحدنا وأنا صديقات حين أقول أني سأثبت التهمة وأمره سأثبت .. أثبت

فانيسا:في النهاية سطرا النور

على حد سواء:وتصدق ما كنت أقول وإرشاده بيقولي سرور وأثبت أوتصدق ما كنت أقول وإرشاده بيقولي سرور وأثبت أ
على حد سواء:أنا الشرطة في الطريق لقب كنت أو شقيق على

فانيسا:كانديس:عيني تتابع كل كاذبة القضيب بيقوم وثيق!

كانديس:عيني تتابع كل كاذبة القضيب بيقوم وثيق!

فانيسا:!لا أهتم بالمعروف كلمات بخمسة حروف

فانيسا:تجعلني أطير!

كانديس:تجعلني أطير!

فانيسا:أولها الصين!

كانديس:أولها الصين!

على حد سواء:هاي سين ألف ذا باق تأ سأثبت!

كانديس:لا أريد أن أعقب أحدنا وأنا صديقات حين أقول أني سأثبت التهمة وأمره سأذباة! (أثبت وأمره!)

فانيسا:في النهاية سطرا النور (سأثبت لك!)

على حد سواء:وتصدق ما كنت أقول وإرشاده بيقولي سرور وأثبت!

Transliteration

Aerif kl ma tafealuh fa'ana last hamqa' wahin 'ajid aldalil satir fi alsama' Taetaqid ma 'aquluh 'awhamaan bi'awham Walamaa tuktashaf alhaqiqat tatawaqaf

Hi ean al'ahlam la 'akhaf hazayimat hadhih almara li'anani alty saturabih

sa'arbah .. nem .. sa'arbah ..nem wahin 'afeal dhlk sa'uthibat 'athbat la 'urid 'an 'aeaqib 'ahadanaan wa'ana sadiqat hin

'aqul 'aniy sa'uthbat altuhmat wa'amrah sa'athbat .. 'athbat fi alnihayat sataraa alnuwr watasadaq ma kunt 'aqul

wa'arshadha bikuli sirur wa'athbat 'ana alshurtat fi altariq li'ab kunt 'aw shaqiq eaynay tatabie kl kadhaba alkadhib

bikum wathiq la 'ahtam bialmaeruf kalimat bikhamsat huruf tajealni 'atir .. tajealni 'atir awlha alsayn .. awlha

alsayn hi syn 'alf tha' ba' ta' sa'uthibat la 'urid 'an 'aeaqib 'ahadanaan wa'ana sadiqat hin 'aqul 'aniy sa'uthbat

altuhmat wa'amrah sa'athbat .. 'athbat wa'amrah fi alnihayat sataraa alnuwra..

sa'uthbat lak watasadaq ma kunt 'aqul wa'arshadha bikuli sirur wa'athbat

فارس و فادي - اغنية ساخبر Phineas and Ferb - B.U.S.T.E.D

فارس و فادي - اغنية ساخبر Phineas and Ferb - B.U.S.T.E.D. Arabic-2

Bulgarian

Stacy's Cousins こんにちわ。ステイチーの友達です。

(Kon'nichiwa. Suteichī no tomodachi desu.
-- Hello. We are friends of Stacy's.)

This page is translated and/or written in Bulgarian. Click here for the English version. If the language uses a non-Roman script (Japanese, Chinese, Hebrew, etc.), then romanization using a commonly accepted method of transliteration would be appreciated.

Виждам плановете твои. Ти си мислиш, че така лесно смяташ, мили мой, ще е да ме заблудиш.

Не знае ваш'те тайни, но не ще е все така.

И ще види най-накрая. Tогава ще е трудно да мълча.

Май мислиш, че ще победиш, ала сигурна съм, скъпи, зная, че грешиш. Накрая, накрая

ще се издъниш, ще те хвана. (хвана)

Не, не искам да пострадаш ти, но не мога, няма начин да не си призная, че накрая ще се провалиш.

Разкрит си! Най- накрая ще успея аз

да накарам мама да повярва! явно права съм била. Разкрит си!

Ще опазим днес света. Ще разкажем на града.

Лъжите ви ще се разкрият просто ей така. Не, не можем да мълчим. Няма вече да търпим.

Ще ви надхитрим. Да надхитрим. Над града ще бдим. Над града ще бдим. И Финиъс и Фърб ще са разкрити

Transliteration

Vizhdam planovete tvoi. Ti si mislish, che taka lesno smyatash, mili moĭ, shte e da me zabludish.

Ne znae vash'te taĭni, no ne shte e vse taka.

I shte vidi naĭ-nakraya. Togava shte e trudno da mŭlcha.

Maĭ mislish, che shte pobedish, ala sigurna sŭm, skŭpi, znaya, che greshish.

Nakraya, nakraya shte se izdŭnish, shte te khvana.(khvana)

Ne, ne iskam da postradash ti, no ne moga, nyama nachin da ne si priznaya, che nakraya shte se provalish.

Razkrit si! Naĭ- nakraya shte uspeya az da nakaram mama da povyarva yavno prava sŭm bila.

Razkrit si!

Shte opazim dnes sveta.

Shte razkazhem na grada.

Lŭzhite vi shte se razkriyat prosto eĭ taka.

Ne, ne mozhem da mŭlchim.

Nyama veche da tŭrpim.

Shte vi nadkhitrim. Da nadkhitrim.

Nad grada shte bdim.

Nad grada shte bdim.

I Finiŭs i Fŭrb shte sa razkriti

Phineas and Ferb (Busted) Bulgarian S

Phineas and Ferb (Busted) Bulgarian S.2 4K

Phineas & Ferb - Busted (Bulgarian)

Cantonese

Stacy's Cousins こんにちわ。ステイチーの友達です。

(Kon'nichiwa. Suteichī no tomodachi desu.
-- Hello. We are friends of Stacy's.)

This page is translated and/or written in Cantonese. Click here for the English version. If the language uses a non-Roman script (Japanese, Chinese, Hebrew, etc.), then romanization using a commonly accepted method of transliteration would be appreciated.

Phineas And Ferb - Busted (Cantonese) S2 Extended LQ-3

Phineas And Ferb - Busted (Cantonese) S2 Extended LQ-3


從你舉止可睇穿你 就騙到我雙眼睛 能識穿所有詭計 一向都決不留情

其他偏偏我相信 但真相總有天結終 實系由她可親眼睇到 會給你一次大懲罰 最好

我這次這次定叫你 我終於去做我 要教訓你令人熟起

一定可 必定可 打開真相你必將會慘吧(慘吧)

換言當初都不想拆穿 可惜今天真把我激動 瘋了使我 終於將真相盡揭曉 定慘吧(慘吧) 她終清清楚楚地看到 她畢竟也度大叫 這真相實在事態出現了 定慘吧

是對出色的警察 合力捉賊真太掂 誰講假話亦不可以避開我的懷疑 我倆破案效率高 能力智勇夠曬好

有我要叫警隊(簡直得較好) 城鎮也唏噓(值得唏噓) 你要 乖 乖 認 罪 否則 必會慘吧(慘吧)

換言當初都不想拆穿 可惜今天真把我激動 瘋了使我 終於將真相盡揭曉(一定可) 定慘吧 她終清清楚楚地看到 她畢竟也度大叫 這真相實在事態出現了(一定可 必定可) 定慘吧

Romanized

Cóng nǐ jǔzhǐ kě dì chuān nǐ Jiù piàn dào wǒ shuāng yǎnjīng, Néng shi chuān suǒyǒu guǐjì

Yīxiàng dōu jué bù liúqíng! Qítā piānpiān wǒ xiāngxìn, Dàn zhēnxiàng zǒng yǒu tiān jié zhōng!

Shí xì yóu tā kě qīnyǎn dì dào Huì gěi nǐ yīcì dà chéngfá zuì hǎo! Wǒ zhècì zhècì dìng jiào nǐ,

Wǒ zhōngyú qù zuò wǒ Yào jiàoxùn nǐ lìng rén shú qǐ! Yīdìng kě! Bìdìng kě!

Dǎkāi zhēnxiàng nǐ bì jiāng huì cǎn ba! Cǎn ba!

Huànyán dāngchū dōu bùxiǎng chāichuān, Kěxí jīntiān zhēn bǎ wǒ Jīdòng fēngle shǐ wǒ zhōngyú

Jiāng zhēnxiàng jǐn jiēxiǎo dìng cǎn ba! Cǎn ba! Tā zhōng qīng qīngchǔ chǔ de kàn dào!

Tā bìjìng yě dù dà jiào zhè Zhēnxiàng shízài shìtài chūxiànle Dìng cǎn ba!

Shì duì chūsè de jǐngchá Hélì zhuō zéi zhēn tài diān! Shuí jiǎng jiǎ huà yì bù kěyǐ Bì kāi wǒ de huáiyí!

Wǒ liǎ pò'àn xiàolǜ gāo Nénglì zhìyǒng gòu shài hǎo! Yǒu wǒ yào jiào jǐngduì! Jiǎnzhídé jiào hǎo! Chéngzhèn yě xīxū! Zhí dé xīxū!

Nǐ yào guāiguāi rènzuì fǒuzé Bì huì cǎn ba! Cǎn ba! Huànyán dāngchū dōu bùxiǎng chāichuān, Kěxí jīntiān zhēn bǎ wǒ Jīdòng fēngle shǐ wǒ zhōngyú

Jiāng zhēnxiàng jǐn jiēxiǎo dìng cǎn ba! Cǎn ba! Tā zhōng qīng qīngchǔ chǔ de kàn dào!

Tā bìjìng yě dù dà jiào zhè Zhēnxiàng shízài shìtài chūxiànle Dìng cǎn ba!

Croatian

Stacy's Cousins こんにちわ。ステイチーの友達です。

(Kon'nichiwa. Suteichī no tomodachi desu.
-- Hello. We are friends of Stacy's.)

This page is translated and/or written in Croatian. Click here for the English version. If the language uses a non-Roman script (Japanese, Chinese, Hebrew, etc.), then romanization using a commonly accepted method of transliteration would be appreciated.

Phineas and Ferb - Busted (Extended version) (Croatian version)

Phineas and Ferb - Busted (Extended version) (Croatian version)

Vidim ja što radis ovdje, ipak mama smije se. Ali sad kad imam dokaz ona povjerovat će.

Da izmišljam mi kaže al pravu istinu ce znat Je ona vaš će vidjet naum i tad će ova igra morat stat!

Sad ova zloća prestaje, ja tebi stat ću na kraj i nema smisla pravdat se!

Imam te, imam te, ne skrivaj se jer sada si Gotov! (Gotov!)

Ja ti nikada ne želim zlo ali slusăj me dobro kad ti kažem

Da sam konačno sve provalila. I dosta!

Njoj će odmah biti jasno sve! Tvom će planu biti kraj kada shvatiš da si stvarno gotov, znaj.

Skroz gotov! Novi zakon vlada sad, nek se trese cijeli grad!

Ja znam za tvoje laži sve i nemoj muljat me! Više nećeš naći spas samo slušaj ovaj glas.

O kako lijepo je (O kako lijepo je)

Ŕeć riječi te (Ŕec riječi te)

Skroz gotov ti si sada, ti si gotov!

Ja ti nikada ne želim zlo ali slusăj me dobro kad ti kažem

Da sam konačno sve provalila. I dosta!

Njoj će odmah biti jasno sve! Tvom će planu biti kraj kada shvatiš da si stvarno gotov, znaj.

Skroz gotov!

Czech

Phineas And Ferb - Busted (Czech)-0

Phineas And Ferb - Busted (Czech)-0

Co ty délaš dobře vidím, nedá mi to klidně spát ale až tě jednou chytím na úprk se musíš dát

Mně všichni stále říkaj, že přeháním to moc ale až tě jednou chytím, tak budeš volat jenom o pomoc!

Snad jednou brzo příjde den, každou jednu chvíli to příjde budeš muset s pravdou ven! S pravdou ven! S pravdou ven! Celý svět to pozná, budeš jen vřídil! (vřídil!)

Já nebudu se více přat! Jen ta at' celý svět se dozví pravdu mou, ty nemáš šanci nade mnou. Jsi vřídil! (vřídil!)

Stačí abys jenom přestal lhát, a pak klid na duši budeš mít, však do té doby můžeš být, jen vřídil!

Titulky pod námi zříš, co to znamená snad víš. Že další díl je za námi, víc už neuvidíš.

Však za pár dni už jen, ta zase rozjedem. Kluci Phineas, kluci Phineas s Ferbem přijdou zas, s Ferbem přijdou zas. My těšíme se na vás v dalším díle.


Já nebudu se více přat! Jen ta at' celý svět se dozví pravdu mou, ty nemáš šanci nade mnou. Jsi vřídil! (vřídil!) | Stačí abys jenom přestal lhát, a pak klid na duši budeš mít, však do té doby můžeš být, jen vřídil!

Danish

[Vanessa] Jeg kan se hvad du har gang i og du tror jeg intet ved Men når jeg får et klart bevis skal mor få ren besked

[Candace] Hun siger at jeg dramatisk Hun lukker af og siger "STOP"! Men når hun ser de ting du laver Så siger hun at du skal HOLDE OP!

[Vanessa & Candace] Jeg ved du er snu og glat Du er snedig smart, jeg skal nok få fat på dig Jeg får dig x2 Det sker en dag og så du FÆRDIG, FÆRDIG!

[Candace] Der er noget jeg vil fortælle dig Jeg har fundet beviser

[Vanessa & Candace] og jeg griner bare om tanken om at fælle dig Du FÆRDIG FÆRDIG!

[Vanessa] Og nu får jeg det jeg vil godt ha'

[Vanessa & Candace] Langt om længe så vil mor forstå at jeg havde ret for starten af Du FÆRDIG!

Jeg er byens nye betjent Og mit blik er altid tændt Jeg er barsk så bare pas på får nu din lykke vendt

Og det lige meget hvad du tror, for jeg kan et dejligt ord

[Vanessa]: Det så godt at sige [Candace]: Det så godt at sige [Vanessa]: Jeg blir' glad og fri [Candace]: Jeg blir' glad og fri

[Vanessa & Candace] Det F-Æ-R-D-I-G Du er færdig Færdig!

[Candace] Der er noget jeg vil fortælle dig Jeg har fundet beviser

[Vanessa & Candace] og jeg griner bare om tanken om at fælle dig Du FÆRDIG! FÆRDIG!

[Vanessa] Og nu får jeg det jeg vil godt ha'

[Vanessa & Candace] Langt om længe så vil mor forstå at jeg havde ret for starten af Du er FÆRDIG!

Dutch

Ik zie heus wel wat jij uitspookt,
En jij vind me een leeghoofd,
Maar straks heb ik bewijs voor haar zodat ze mij gelooft.

Ze zegt dat ik me aanstel,
Maar denk maar niet dat jij ontsnapt.
Ze zal ontdekken hoe het echt zit,
En dan ben jij op heterdaad betrapt.

Oh, nee. Je komt hier niet weg mee,
Want vergis je maar niet,
Ik weet de waarheid over jou.

Ik weet het! (Ja)
Ik weet het! (Ja)

Dus wacht maar af ik zal je krijgen! (Krijgen!)
Nee, ik wil je echt geen pijn doen mam!
Maar, vergis je ook weer niet,
Want ik weet dat ik jou verlinken kan

Ik krijg je! (Krijg je!)
Denk maar niet dat zij jou dit vergeeft!
En zo zal het voortaan gaan,
Als zij straks merkt wie hier gelijk in heeft.
Ik krijg je! (krijg je)

Die pet past ons allemaal,
Maar mij staat 'ie echt royaal.
Ik zie heel goed hoe jij het doet.
Ik snap het helemaal.

En het maakt me echt niet uit.
Ook al schreeuw je nog zo luid!
Ik kom je achterna! (Kom je achterna)
't begin met een K. ('t begin met een K)

Ik K-R-IJ-G-J-E, ja ik krijg je! (krijg je!)
Nee, ik wil je echt geen pijn doen mam!
Maar, vergis je ook weer niet,
Want ik weet dat ik jou verlinken kan

Ik krijg je! (Krijg je!)
Denk maar niet dat zij dit jou vergeeft!
En zo zal het voortaan gaan,
Als zij straks merkt wie hier gelijk in heeft.
Ik krijg je! (krijg je)


Finnish

Laitan hommas vielä syyniin
Vaikket itse huomaiskaan
Vaan kunhan syytteet yhteen saan
Mua yksin uskotaan

Mulle äiti aina nauraa
Mut pian kupla poksahtaa
Tulee oikee hetki hiljaa
Ja sitten kaikki tästä kuulla saa

Näin silmukkasi kiristyy
Minä kaikille näytän kenen onkaan syy siis sun
Jäät kiinni! (Jee!)
Jäät kiinni! (Jee!)
Yötä päivää valvon kunnes jäät nalkkiin! (Nalkkiin!)

Mä en haluu että sua sattuu
Mut sun paras on tietää sit kun kerron
Ettei mullakaan aukee turhaan suu

Jäät nalkkiin! (Nalkkiin!)

Äiti pian kaiken ymmärtää
Vihdoin vääryys korjataan
Kun nähdään, oikeessa on neidit nää
Jäät nalkkiin

Tässä kaksi kyttää näät
Ja ne varmaan kääntää päät
Mua huijaakkaan et ollenkaan
Vaan kiinni kohta jäät

Ja tuskin armoo suon
Et ees yhden sanan tuon
Se minut vapauttaa (Minut vapauttaa)
Näin vihjeen saa (Näin vihjeen saa)

N-A-L-K-K-I
Sä jäät nalkkiin

Mä en haluu että sua sattuu
Mut sun paras on tietää sit kun kerron
Ettei mullakaan aukee turhaan suu

Jäät nalkkiin! (Nalkkiin!)

Äiti pian kaiken ymmärtää
Vihdoin vääryys korjataan
Kun nähdään, oikeessa on neidit nää
Jäät nalkkiin!

French

Busted (French version)

Busted (French version)

Vanessa: Je vois bien tout ce que tu fais

Et tu te crois très malin

Mais quand je t'aurais démasqué

Elle me croira enfin

Candace: Elle dit que ce n'est qu'un jeux

Mais tes mensonges vont éclater

Quand elle saura tout ce que tu fais

Tous les deux (Both): Tu seras bien obligé d'arrêter

Tu ne gagneras pas cette fois

Oui car tu peux me croire tu ne vas pas te défiler

Je t'aurais

Je t'aurais

Et c'est comme ça que tu seras démasqué (Démasqué)

Je ne veux pas vraiment te blesser

Mais tu pourras me croire quand je dirais que j'ai enfin découvert qui tu étais

Démasqué

Oui elle va enfin ouvrir les yeux

Et ainsi elle apprendra que j'ai toujours vu très clair dans ton jeux

Démasqué

Crédits (End credits)

Tous les deux (Both): J'suis l'nouveau flic du quartier

Et je fais régner la paix

j'ai les yeux qui plongent dans tes mensonges

Car tu n'es pas discret

Et qu'importe ce que tu sais

Moi je n'ai qu'une seule idée

Vanessa: Qui peut me libérer (Candace: Me libérer)

Vanessa: Je veux la crier (Candace: Oui la crier)

Tous les deux (Both): C'est vraiment la vérité tu es démasqué

Greek

Stacy's Cousins こんにちわ。ステイチーの友達です。

(Kon'nichiwa. Suteichī no tomodachi desu.
-- Hello. We are friends of Stacy's.)

This page is translated and/or written in Greek. Click here for the English version. If the language uses a non-Roman script (Japanese, Chinese, Hebrew, etc.), then romanization using a commonly accepted method of transliteration would be appreciated.

Βλέπω οτι και αν κάνεις με περνάς για αφελή μα όταν στ' αποδίξω πια θα φαίνεται χαζή

όλο λέει οτι υπερβάλλω όμως στο τέλος θα το δει

και τοτε πια θα καταλάβει απ' όλους είμαι η πιο σημαντική

καιρος να σταματήσεις πια γιατί αυτή τη φορά θα σε γραπώσω για καλά

θυμήσου θυμήσου πως αυτή τη φορά θα την πατήσεις (Φτάνει) θέλω να 'μαι πια ηλικρινής έχω ανακαλύψει

τις βρωμιές σου τώρα δεν θα είμαι επιεικής μα φτάνει (Φτάνει) η αλήθεια τώρα θα φανεί

ήρθε η ώρα να αποδίξω την πραγματικη χαζή μα τώρα φτάνει βασιστείτε πια σε εμάς για το καλό της

γειτονιάς τα μάτια έχω ορθάνοιχτα κι αυτό μην το ξεχνάς μην ακούς κοτσομπολιά

δεν θα ζείς όπως παλιά θα αλλάξουν όλα πια (Θα αλλάξουν όλα πια) το λέω σοβαρά (Το λέω σοβαρά)

θα μπούν σε τάξη όλα τώρα φτάνει.

Romanized

Vlépo oti ki an káneis me pernáne gia afelí ma ótan st' apodíxo pia tha faínetai chazí

ólo léei oti ypervállo ómos sto télos tha to dei kai tote pia tha katalávei ap' ólous eímai i pio simantikí

kairos na stamatíseis pia giatí aftí ti forá tha se grapóso gia kalá thymísou thymísou pos aftí

ti forá tha tin patíseis (Ftánei) thélo na 'mai pia ilikrinís écho anakalýpsei tis vromiés sou tóra den tha eímai epieikís ma ftánei (Ftánei)

i alítheia tóra tha faneí írthe i óra na apodíxo tin pragmatiki chazí ma tóra ftánei

vasisteíte pia se emás gia to kaló tis geitoniás ta mátia écho orthánoichta ki aftó min to xechnás

min akoús kotsompoliá den tha zeís ópos paliá tha alláxoun óla pia (Tha alláxoun óla pia) to léo sovará (To léo sovará) tha boún se táxi óla tóra ftánei.

Phineas and Ferb - Busted! (Greek) LQ

Phineas and Ferb - Busted! (Greek) LQ

Phineas & Ferb - Busted (Greek)

Hebrew

Stacy's Cousins こんにちわ。ステイチーの友達です。

(Kon'nichiwa. Suteichī no tomodachi desu.
-- Hello. We are friends of Stacy's.)

This page is translated and/or written in Hebrew. Click here for the English version. If the language uses a non-Roman script (Japanese, Chinese, Hebrew, etc.), then romanization using a commonly accepted method of transliteration would be appreciated.

In Hebrew, the song "Busted" is called "Nitfasta", the hebrew word for caught (נתפסת). It's sung by Candace Flynn (Adi Kozlovsky) and Vanessa Doofenshmirtz.

נתפסת

נתפסת

ונסה: אני עליתי כבר עליך
אל תחשוב אותי תמימה
וכשאני אתפוס אותך
היא תבין ת'כוונה

קנדיס: היא אומרת שזו דרמה
אבל סופה להיווכח
שאני צדקתי

שתיהן: וסוף כל סוף היא תעצור אותך!‏

אל תחשוב על ניצחון בכלל
כדאי שתאמין
אני אתפוס אותך בזמן
‏תקשיב טוב (יה!)‏
‏תקשיב טוב (יה!)‏
‏ואז אומר לך: "נתפסת!"‏
קצת לא נעים לי שזה בגללי
כדאי שתאמין לי שהפעם
אני אוציא לאור את הלכלוך
‏נתפסת!‏
כן, עכשיו היא כבר תראה ברור
זה מה שיקרה
והיא תבין
שכל זה לא דמיון בכלל
‏נתפסת!‏

יש שוטרת חדשה
היא בכלל לא מתקשה
העין שלי תמיד פקוחה
השקרים שלך – בדיחה

וגם אם תישבע
רק מילה אחת חשובה
ונסה: שחרר אותי
קנדיס: שחרר אותי
ונסה: רק לחופשי
קנדיס: רק לחופשי
שתיהן: נ, ת, פ, ס, ת
‏אתה נתפסת!‏
קצת לא נעים לי שזה בגללי
כדאי שתאמין לי שהפעם
אני אוציא לאור את הלכלוך
‏נתפסת!‏
כן, עכשיו היא כבר תראה ברור
זה מה שיקרה
והיא תבין
שכל זה לא דמיון בכלל
‏נתפסת!‏

Transliteration

Vanessa: Ani aliti kvar alecha
Al tachshov oti tmima
U'KsheAni etfos otcha
Hi tavin ta'Kavana

Candace: Hi omeret sheZo drama
Aval sofa leHivachach
SheAni tzadakti

Both: VeSof kol sof hi ta'atzor otcha!

Al tachshov al nitzachon bichlal
Keday sheTa'amin
Ani etfos otcha baZman
Takshiv tov (yeah!)
Takshiv tov (yeah!)
VeAz omar lecha: "Nitfasta!"
Ktzat lo naim li sheZe biglali
Keday sheTa'amin li sheHapa'am
Ani otzi laor et haLichluch
Nitfasta!
Ken, achshav hi kvar tiré barur
Ze ma sheIkra
VeHi tavin
SheKol ze lo dimyon bichlal
Nitfasta!

Yesh shoteret hadasha
Hi bichlal lo mitkasha
HaA'in sheli temid pkucha
HaShkarim shelcha – bdicha

VeGam im tishava
Rak mila ahat hashuva
Vanessa: Shachrer oti
Candace: Shachrer oti
Vanessa: Rak laHofshi
Candace: Rak laHofshi
Both: Nun, Tav, Pei, Samekh, Tav
Ata nitfasta!
Ktzat lo naim li sheZe biglali
Keday sheTa'amin li sheHapa'am
Ani otzi laor et haLichluch
Nitfasta!
Ken, achshav hi kvar tiré barur
Ze ma sheIkra
VeHi tavin
SheKol ze lo dimyon bichlal
Nitfasta!

Hindi

Stacy's Cousins こんにちわ。ステイチーの友達です。

(Kon'nichiwa. Suteichī no tomodachi desu.
-- Hello. We are friends of Stacy's.)

This page is translated and/or written in Hindi. Click here for the English version. If the language uses a non-Roman script (Japanese, Chinese, Hebrew, etc.), then romanization using a commonly accepted method of transliteration would be appreciated.

देख रेही हूम मुख्य तो सब कुच

मैं नहीं हूं अन्नदी

और दिखेके रहूंगा माँ की को कब आओ होलीबाद

कीहत है मेरे जोटी जब की मुख्य तो हुन सची

जब ये होंडा फुूटगा

लीजी सबकी खाबर वो

आज हिडिया पी जोसोगे

ओएनआई पोलीपेजेंनी

नहीं चलेगी ये हीरा फेरी

पक्का जोगे

सच्चा हाँगी बातन मेरी

ना बाछोगे

ये!

ना बाछोगे

अब ना बाख पागल फस जोगे (जोगे)

ये है मेरी मेज़बोरी

छोड करो दो चलेकी ये शतेानी

क्या ये हरकत है ज़रुरी

फासोगे (फासो)

हां, सामन आएगा

जो भी है बदमाश वो मम्मी से तो नहीं अछा पइगा।

फासोगे, ये

ऐ है है पुलिस नहीं

होगा बा सब कुछ सार

मेन पहेल भी तेखे हैं तुम और कभी भी

अब समझा में आयेगा

ओमानी कवड़व

हो जोगी मुफ़्त (हो जोगी मुक्त)

निशुदा जी

(निशुमा जी) B-U-S-T-E-D

स्था जोगे (जोगे)

ये है मेरी मेज़बोरी

छोड करो दो चलेकी ये शतेानी

क्या ये हरकत है ज़रुरी

फासोगे! (फासोगे)

हैन समने आइगा

जो भी है बदमाश वो मम्मी से तो नहीं अछा पइगा।

फासोगे (फासोगे) ये।

Transliteration

Dekh rahi hoom main toh sab kuch Main nahi hoon anadi Aur dikhake rahoongi main Mom ko ki aap ho khiladi

kehaate hain mujhe joti jab ki main toh hoon sacchi Jab yeh haanda phootega Legi sabki khabar wo aaj hidia pi joseoge onai polipagehenee

Nahi chalegi yeh hera pheri pakde joge pakde joge

Sach hongi baaten meri Naa bachoge (Naa bachoge)

Ab naa bach paoge phas jaoge (jaoge)

Yeh hai meri majboori Chhodd do chalaki yeh shaitani Kya yeh harkaten hain zaroori Phaasoge (Phaasoge)

Haan, saamne aaega jo bhi hai badmaash wo mummi se toh nahi ab bach payega. Phaasoge, yeh

Aai hai Police nahi Hoga ba sab kuch sahi Maine pehle bhi dekhe hain tum jaise aur kai

Ab samajh mein aayega omaanee kavadava Ho jaungi free

(ho jaungi free)

nesooda jee (nesooda jee) B-U-S-T-E-D vaasta jaoge (jaoge) Yeh hai meri majboori Chhodd do chalaki yeh shaitani Kya yeh harkaten hain zaroori Phaasoge! (phaasoge)

Haan samne aaega jo bhi hai badmaash wo mummi se toh nahi ab bach payega. Phaasoge (phaasoge) Yeh.

Hungarian

Stacy's Cousins こんにちわ。ステイチーの友達です。

(Kon'nichiwa. Suteichī no tomodachi desu.
-- Hello. We are friends of Stacy's.)

This page is translated and/or written in Hungarian. Click here for the English version. If the language uses a non-Roman script (Japanese, Chinese, Hebrew, etc.), then romanization using a commonly accepted method of transliteration would be appreciated.

Mindent látok, jól vigyázz hát Aki rossz az bajban van

És több szem mégis többet lát Hát légy csak álmatlan

Hisz az életben a sok rossz Sohasem marad nyom nélkül

Tudod minden rossz, mit tettél Megbüntet téged, legvégül

És megkapod a jutalmad Jobb ha beletörődsz

Megkapod, lesz itt hadd el hadd Most megvagy (jee)

Elkaplak (jee) Már nincs más út, nem menekülsz

Hát megvagy (Megvagy)

Nem menekülsz, egy gonosz vagy Jobb ha beletörődsz, mert most nem úszod meg

Én nem engedlek csak majd ha fagy Elkaplak Megvagy, megvagy Mert a mesében csak a jó nyer

Ez a végső igazság És leszámol majd minden bűnössel Elkaplak Jön a szerv hát jól vigyázz

Tudom, ezért ráz a frász Én mindig látlak készülj fel Mert sajnos rosszul állsz Nem úszod meg itt a vég

Neked véged nagyon rég

Jön az igazság Jön az igazság Jó a mulatság Jó a mulatság

És itt botrány lesz, merten most már megvagy

Jobb ha beletörődsz, mert most nem úszod meg Én nem engedlek csak majd ha fagy

Elkaplak Megvagy, megvagy Mert a mesében csak a jó nyer

Ez a végső igazság És leszámol majd minden bűnössel Elkaplak

Icelandic

Stacy's Cousins こんにちわ。ステイチーの友達です。

(Kon'nichiwa. Suteichī no tomodachi desu.
-- Hello. We are friends of Stacy's.)

This page is translated and/or written in Icelandic. Click here for the English version. If the language uses a non-Roman script (Japanese, Chinese, Hebrew, etc.), then romanization using a commonly accepted method of transliteration would be appreciated.

c
Phineas And Ferb - Busted (Icelandic) Extended

Phineas And Ferb - Busted (Icelandic) Extended

Vanessa:
Ég veit hvað þú ert að gera
Já ég fylgist alltaf með
Og einhvern daginn segi ég frá því sem ég hef séð

Candace: Hún gerir lítið úr því
Þegar ég læt vita af þér
En ég mun aldrei hætta að reyna

Both: Við skulum bara sjá til hvernig fer
Þú sleppur ekki í þetta sinn
Ég er ákveðin í vinna sigurinn í dag
Ég næ þér! Ég næ þér!
Þú verður svei mér þá í klípu (klípu!)
Núna lærir þú að sjá að þér
Því að nú get ég sannað hvað þú ert að gera alla daga, trúðu mér
Ég næ þér (næ þér!)

Vanessa: Já ég ætla sko að segja frá!

Both: Og hún verður voða ánægð með mig
En hvað verður gaman þá
Ég næ þér!

Sjáðu löggukonurnar sem að eiga alltaf svar
Við lúðunum sem reyna að sleppa undan alls staðar
Þú átt þér enga von
Þótt reynir lon og don

Vanessa: Þannig staðan er
Candace: Þannig staðan er
Vanessa: Þú skalt hætta hér
Candace: Þú skalt hætta hér
Both: Bulli þessu áður en ég næ þér (næ þér!)
Núna lærir þú að sjá að þér
Því að nú get ég sannað hvað þú ert að gera alla daga, trúðu mér
Ég næ þér (næ þér!)

Vanessa: Já ég ætla sko að segja frá!

Both: Og hún verður voða ánægð með mig
En hvað verður gaman þá
Ég næ þér!

Italian

Stacy's Cousins こんにちわ。ステイチーの友達です。

(Kon'nichiwa. Suteichī no tomodachi desu.
-- Hello. We are friends of Stacy's.)

This page is translated and/or written in Italian. Click here for the English version. If the language uses a non-Roman script (Japanese, Chinese, Hebrew, etc.), then romanization using a commonly accepted method of transliteration would be appreciated.

Credi che io non mi accorga che combini solo guai?! un giorno avrò la prova anch'io di tutto quel che fai

la mia mamma non mi ascolta ma ora si ricrederà io le farò aprire gli occhi e finalmente tutto cambierà !!

Se speri di cavartela stai sbagliando perché tu non m'incanti neanche un po' stavolta sì stavolta è ora che ti dicano basta!! Basta!!

Perché io non ti sopporto più e se hai qualche dubbio stai pur certo che a vincere oggi non sei tu è fatta! Fatta!

e la mamma se ne accorgerà e quel giorno riderò appena lei saprà la verità è fatta!!

C'è una grossa novità che a te non piacerà teorie, bugie e strategie si fermeranno qua devi smetterla lo sai non mi piace quel che fai e c'è qualcosa che ... (c'è qualcosa che ) riguarda te (riguarda te) Ed è B-A-S-T-A, ora basta!! Basta!

Perché io non ti sopporto più e se hai qualche dubbio stai pur certo che a vincere oggi non sei tu è fatta!

e la mamma se ne accorgerà e quel giorno riderò appena lei saprà la verità è fatta!!

Japanese

ヴァネッサ: 全てお見通し

Busted - Japanese extended version (PnF)

Busted - Japanese extended version (PnF)

だまされない

証拠さえあれば

ママも信じる

キャンディス: 考えすぎだと

ママは言うけれど

真実を知ったら

Both: 全てが終わるはずよ

今度こそは負けない、きっとママに告げ口してやる

見てて(イェ!)見てて(イェ!)

全てバレて終わり(終わり!)

Candace: いじめたくはないけど

覚悟しなさい

Both: 今度こそ

シッポをつかんで

おわり!

Vanessa: やっとママもわかる

Both: 正しいのは

あたしと証明されて

おわり!

いざパトロール

きっとつかまえる

Candace :あたしにまやかしは

Vanessa:通じない

あんたの悪事

Both: 見事暴けば

Vanessa:あたしは自由

Candace:(そう自由)

Vanessa: 逃がさない

Candace: (逃がさない)

Both:そうよ B-U-S-T-E-D!

あんたは終わり! (終わり!)

Candace: いじめたくはないけど

Both: 覚悟しなさい

Vanessa: 今度こそ

Both: シッポをつかんで (見てて!)

おわり! (今度こそは負けない)

Vanessa: やっとママもわかる (告げ口してやる)

Both: 正しいのは

あたしと証明されて (見てて!見てて!)

おわり!

Romanized:

Vanessa: Subete wo mitoushi

Damasa renai

Shouko sae areba

Mama wo shinjiru

Candace: Kangae-sugida to

Mama wa iukeredo

Shinjitsu wo shittara

Both: Subete ga owaru hazu yo

Kondokoso wa makenai

Kitto mama ni tsugeguchi shite yaru

Mitete (yeah!)

Mitete (yeah!)

Subete barete owari (Owari!)

Candace: Ijimetaku wanaikedo

Kakugo shi nasai

Both: Kondokoso shippo wo tsukande

Owari! (Owari)

Vanessa: Yatto mama mo wakaru

Both: Tadashii no wa

Atashi no shoumei sa rete

Owari!

Iza patorooru

Kitto tsukamaeru

Candace: Atashi ni mayakashi wa

Vanessa: Tsujinai

Anta no akuji

Both: Migoto abakeba

Vanessa: Atashi wa jiyuu

Candace: (Sou jiyuu!)

Vanessa: Nigasanai

Candace: (Nigasanai)

Both: Sou yo B-U-S-T-E-D

Anta wa owari! (Owari)

Candace: Ijimetaku wanaikedo

Kakugo shi nasai

Both: Kondokoso shippo wo tsukande (Mitete!)

Owari! (Kondokoso wa makenai)

Vanessa: Yatto mama mo wakaru (Tsugeguchi shite yaru)

Both: Tadashii no wa

Atashi no shoumei sa rete (Mitete! Mitete!)

Owari!

Korean

Hangul

Phineas and Ferb - Busted (Korean)

Phineas and Ferb - Busted (Korean)

Vanessa: 나는 모두 알고 있죠

순진한 애가 아냐

증거만 잘 잡으면

엄마 나를 믿겠죠

Candace: 내가 호들갑이라지만

언젠간 밝혀질 거야

드디어 정체 드러나고

Both: 항복을 하고 말걸 이젠 끝

성공할 수가 없을걸

내가 언젠간 일러바칠 테니까 정말

각오해, 예, 각오해

내가 나선다면 언젠간 걸려 (걸려)

벌을 주고 싶진 않아요

그러니까 그만해 내가 용서 안 해

나쁜 짓은 언젠간 딱 걸려 (걸려)

내가 옳았다는 사실 금방 알게 돼요

언젠가는 걸려

최종 크레딧 (End credits from Season 1)

Both: 신참 경찰 떴단다

모두 길을 비켜라

거짓말인 걸 다 알아

우리는 못 속여

제발 변명 하지 마

이미 끝난 일이야

Vanessa: 잊제는 잡혰어 (Candace: 잊제 잡혰어)

Vanessa: 드디어 꼬리가 (Candace: 드디어 꼬리가)

Both: 이젠 독안에 든

쥐야 점말 끝이야

Romanized

Vanessa: Naneun modu algo issjyo

Sunjinhan aega anya

Jeung-geoman jal jab-eumyeon

Eomma naleul midgessjyo

Candace: Naega hodeulgab-ilajiman

Eonjengan balghyeojil geoya

Deudieo jeongche deuleonago 

Both: Hangbog-eul hago malgeol ijen kkeut

Seong-gonghal suga eobs-eulgeol

Naega eonjengan illeobachil tenikka jeongmal

Gag-ohae, ye, gag-ohae

Naega naseondamyeon eonjengan geollyeo (Geollyeo)

Beol-eul jugo sipjin anh-ayo

Geuleonikka geumanhae naega yongseo an hae

Nappeun jis-eun eonjengan ttag geollyeo (Geollyeo)

Gyeolgug eom-an alge doegessjyo

Naega olh-assdaneun sasil geumbang alge dwaeyo

Eonjenganeun geollyeo

End credits:

Both: Sincham gyeongchal tteossdanda

Modu gil-eul bikyeola

Geojismal-in geol da al-a

Ulineun mos sog-yeo

Jebal byeonmyeong haji ma

Imi kkeutnan il-iya

Vanessa: Ij-jeneun jabhyess-eo (Candace: Ij-je jabhyess-eo)

Vanessa: Deudieo kkoliga (Candace: Deudieo kkoliga)

Both: Ijen dog-an-e deun jwiya

Jeommal kkeut-iya

Malay

Stacy's Cousins こんにちわ。ステイチーの友達です。

(Kon'nichiwa. Suteichī no tomodachi desu.
-- Hello. We are friends of Stacy's.)

This page is translated and/or written in Malay. Click here for the English version. If the language uses a non-Roman script (Japanese, Chinese, Hebrew, etc.), then romanization using a commonly accepted method of transliteration would be appreciated.

Ku tahu apa kau lakukan Tapi kini tidak mengerti

Tapi bila ku beritahu Dia akan percaya

Baginya semua drama

Lambat laun kantoi juga

Dia hanya merhati mu Lama-lama kau kena mengaku

Jangan fikir kau akan menang Kerana aku akan beritahu kesalahan mu

Kantoi ya (yeah)

Kantoi ya (yeah)

Siaplah engkau bila kena kantoi (Kantoi)

Ku tak mahu menyakiti mu Percayalah pada aku nanti engkau akan malu Oh engkau kantoi (Kantoi)

Yeah nanti dia akan sedar Beginilah gayanya.

Bila kau tahu bercakap kerna Kau kantoi.

Polis baru disini Demi semangat tinggi.

Mata memerhati Takkan kau terlepas lagi.

Ku tak peduli apa Kerna enam huruf nya.

Yang bebaskan aku (Yang bebaskan aku) Mula dengan ‘B’ (Mula dengan ‘B’)

Ianya B-U-S-T-E-D. Engkau kantoi.

(Kantoi)

Ku tak mahu menyakiti mu. Percayalah pada aku nanti engkau akan malu. Oh engkau kantoi.

Yeah nanti dia akan sedar (kesalahan mu). Beginilah gayanya.

Bila kau tahu bercakap kerna (Kantoi ya X2) Kau kantoi!

Extended Version Phineas and Ferb - Busted (Malay)-0

Extended Version Phineas and Ferb - Busted (Malay)-0

Busted (Malay)

Portuguese (Portugal)

Stacy's Cousins こんにちわ。ステイチーの友達です。

(Kon'nichiwa. Suteichī no tomodachi desu.
-- Hello. We are friends of Stacy's.)

This page is translated and/or written in Portuguese (Portugal). Click here for the English version. If the language uses a non-Roman script (Japanese, Chinese, Hebrew, etc.), then romanization using a commonly accepted method of transliteration would be appreciated.

Phineas and Ferb - Busted (Extended version)(European Portuguese)

Phineas and Ferb - Busted (Extended version)(European Portuguese)

Estou a ver tudo o que fazes, não me podes enganar. Quando eu mostrar as provas, ela vai acreditar.

Ela diz que é só drama, mas isso vai ter de acabar.. Ela vai ver como és.

E finalmente vais ter de parar! Não penses que vais escapar, pois acredita, desta vez vou eu ganhar.

Vou ganhar! Vou ganhar! Quando o fizer, tu estarás feito (Feito)

Não te quero deixar magoado, mas acredita quando digo que desta vez tu estás tramado.

Sim, estás feito(Feito). Vai ver as coisas como são. É o que vai acontecer quando ela vir que eu tinha razão. Estás feito.

Somos a tua polícia, vamos dar-te uma notícia. Com as tuas tramas não nos enganas, vemos a malícia.

E não sei o que pensas, cinco letras vão-me libertar. Vão-me libertar. (Vão-me libertar.)

Vou-te ensinar. (Vou-te ensinar.) F-E-I-T-O, tu estarás bem feito. (Feito!)

Não te quero deixar magoado, mas acredita quando digo que desta vez tu estás tramado. Sim, estás feito.

Vai ver as coisas como são.

É o que vai acontecer quando ela vir que eu tinha razão. Estás feito.

Polish

Stacy's Cousins こんにちわ。ステイチーの友達です。

(Kon'nichiwa. Suteichī no tomodachi desu.
-- Hello. We are friends of Stacy's.)

This page is translated and/or written in Polish. Click here for the English version. If the language uses a non-Roman script (Japanese, Chinese, Hebrew, etc.), then romanization using a commonly accepted method of transliteration would be appreciated.

Phineas and Ferb Busted! (Polish) (OST)

Phineas and Ferb Busted! (Polish) (OST)

Widzę wszystko co wyprawiasz, Ty mnie za naiwną masz? Lecz gdy złapie Cię to z kłopotów sprawę sobie zdasz.

Według niej dramatyzuje, ale to wyda się bo gdy zobaczy Co Ty robisz, byś przestał zmusi łatwo Cię, bo Ty.

Może myślisz, że wygrana tuż, ale ja obiecuję, że Cię wydam już o tak! Dopadnę, tak! Dopadne, tak!

Mimo twej obrony będziesz skończony! Potwór!

Nie zamierzam Cię ukarać, lecz ona poznać ma prawdę i zrozumieć

Że dowody są to jasna rzecz! Skończony, Potwór!

Ona prawdę wreszcie poznać ma!

Tak się stanie gdy zrozumie to że rację miałam zawsze ja. Skończony!

Zaraz policjatki dwie, w dziką akcję włączą sie, Twe kłamstwa już pokrywa kurz, mówimy kłamstwom NIE!

Nie przeraża nas twój głos, więc rzucamy tobie w nos! Takie słowo co, (Takie słowo co!)

Kochamy bo, (Kochamy Bo!)

W nim jest taka treść,

Jesteś Skończony! (Potwór!)

Nie zamierzam Cię ukarać, lecz ona poznać ma prawdę i zrozumieć

Że dowody są to jasna rzecz, Skończony! (Może myślisz, że wygrana tuż)

Ona prawdę wreszcie poznać ma! (Ale ja obiecuję, że Cię wydam już o tak!)

Tak się stanie gdy zrozumie to, że rację miałam zawsze ja. Skończony!

Russian

Stacy's Cousins こんにちわ。ステイチーの友達です。

(Kon'nichiwa. Suteichī no tomodachi desu.
-- Hello. We are friends of Stacy's.)

This page is translated and/or written in Russian. Click here for the English version. If the language uses a non-Roman script (Japanese, Chinese, Hebrew, etc.), then romanization using a commonly accepted method of transliteration would be appreciated.

За тобой слежу давно я

Ты решил, что я слепа.
О том что ты лишь зло творишь
Поведать всем пора

Для мамы это сказки
Но я смогу ей доказать
Она узнает, чем ты занят
И всё, тогда конец твоим делам

Поверь, уже ты проиграл
Так что просто смирись
и скоро ждёт тебя Провал!

Сдавайся да
сдавайся
Ты мне поверь, тебе скоро Крышка. Крышка!
Не хочу тебя зря пугать
Но ты просто смирись с тем
Что смогу я как-то Маме всю правду рассказать,

Всё, крышка. (Крышка!)

Всё узнает мама про тебя
И прозреет в тот же час
Когда поймёт что я была права, всё

Крышка!

Этот новый коп хорош,

Всех врагов бросает в дрожь

Ведь вижу я всегда тебя насквозь,

Когда ты врёшь!

Не уйдёшь ты всё равно,

У нас слово есть одно

Оно спасёт меня (оно спасёт меня)

Ведь решила я (решила я)

Тебе Крышка, Крышка, Крышка!

Тебе Крышка!

Крышка!

Не хочу тебя я зря пугать,

Но ты просто смирись с тем

Что смогу я как-то маме всю правду рассказать,

Всё Крышка!

Всё узнает мама про тебя,

И прозреет в тот же час

Когда поймёт что я была права

Всё Крышка!

Letter

Za toboy slezhu davno ya Ty reshil, chto ya slepa. O tom chto ty lish' zlo tvorish' Povedat' vsem pora

Dlya mamy eto skazki No ya smogu yey dokazat' Ona uznayet, chem ty zanyat I vso, togda konets tvoim delam

Pover', uzhe ty proigral Tak chto prosto smiris' i skoro zhdot tebya Proval!

Sdavaysya da sdavaysya Ty mne pover', tebe skoro Kryshka. Kryshka! Ne khochu tebya zrya pugat' No ty prosto smiris' s tem Chto smogu ya kak-to Mame vsyu pravdu rasskazat',

Vso, kryshka. (Kryshka!)

Vso uznayet mama pro tebya I prozreyet v tot zhe chas Kogda poymot chto ya byla prava, vso

Kryshka!

Etot novyy kop khorosh,

Vsekh vragov brosayet v drozh'

Ved' vizhu ya vsegda tebya naskvoz',

Kogda ty vrosh'!

Ne uydosh' ty vso ravno,

U nas slovo yest' odno

Ono spasot menya (ono spasot menya)

Ved' reshila ya (reshila ya)

Tebe Kryshka, Kryshka, Kryshka!

Tebe Kryshka!

Kryshka!

Ne khochu tebya ya zrya pugat',

No ty prosto smiris' s tem

Chto smogu ya kak-to mame vsyu pravdu rasskazat',

Vso Kryshka!

Vso uznayet mama pro tebya,

I prozreyet v tot zhe chas

Kogda poymot chto ya byla prava

Vso Kryshka!

Phineas and Ferb - Busted! (Russian) EXTENDED-0

Phineas and Ferb - Busted! (Russian) EXTENDED-0

Swedish

Phineas and Ferb - Busted (swedish version - Extended)

Phineas and Ferb - Busted (swedish version - Extended)

Vanessa: Jag ser allt du håller på med och du tror jag inget vet.
Men när jag samlat in bevis, då ska mor få veta det.
Hon tror jag överdriver, hon vill inte höra på.
Men när jag visat vad du gör
Both: Då blir det dags för dig att sluta upp.
Tro inte du kan vinna nu, för jag vet vad du gör, så nu åker du dit så hårt.
Du åker, du åker
Candace: Du åker dit och då är det över -- över!
Du tror inte att jag vet någonting.
Men det gör jag visst, så vet du vad nu är det kört för dig, min vän.
Nu är det slut, det är över -- Över!
Vanessa: Du tror inte att jag vet någonting.
Both: Men det gör jag nu och vet du vad när mamma vet då är det kört för dig. Det är över!

Jag är ny polis i stan.
Fångar bovar hela dan.
Candace: Om du är skum så är du dum och då har jag dig på span
Vanessa: Du tror att du är fräck
Both: Men kommer inte väck
Vanessa: Och när jag fångat dig
Candace: Och när jag fångat dig.
Du kommer ingen vart -- Du kommer ingen vart.
Both: För du vet att du är fast, då är det över!
Candace: Du tror inte att jag vet någonting.
Men det gör jag visst, så vet du vad nu är det kört för dig, min vän.
Nu är det slut, det är över -- Över!
Vanessa: Du tror inte att jag vet någonting.
Both: Men det gör jag nu och vet du vad när mamma vet då är det kört för dig. Det är över!

Taiwanese Mandarin

Stacy's Cousins こんにちわ。ステイチーの友達です。

(Kon'nichiwa. Suteichī no tomodachi desu.
-- Hello. We are friends of Stacy's.)

This page is translated and/or written in Taiwanese Mandarin. Click here for the English version. If the language uses a non-Roman script (Japanese, Chinese, Hebrew, etc.), then romanization using a commonly accepted method of transliteration would be appreciated.

我看清你做的事情

別以為我還天真 只要找到一些證據 她終究會相信

而她說我太戲劇化 但泡泡總有天破滅 她對你徹底了解以後

你就必須要停止這一切 別以為你可以逃避 最好相信這次會讓你死得很難看 快逮到!(耶!) 快逮到! 等我逮到你就要倒大楣 (倒大楣!)

其實我不想要傷害你 但你最好相信我這一次會努力找到所有邪惡證據 逮到你! (到你!)

耶,她最後一定會明白 結局就該是這樣 我說過的話攤在她面前 逮到你!

兩個警察在值勤 壞蛋休要再逃避 我睜大雙眼注意著你的謊話不停 不論他們怎麼說 只有我自己最懂 它讓我心開闊 (讓我心開闊) 只要逮到你 (只要逮到你)

只是B-U-S-T-E-D我逮到你

其實我不想要傷害你 但你最好相信我這一次會努力找到所有邪惡證據 逮到你! (到你!)

耶,她最後一定會明白 結局就該是這樣 我說過的話攤在她面前 逮到你!

Phineas And Ferb - Busted (Taiwanese) Extended

Phineas And Ferb - Busted (Taiwanese) Extended

Romanized

Wǒ kàn qīng nǐ zuò de shìqíng bié yǐwéi wǒ hái tiānzhēn zhǐyào zhǎodào yīxiē zhèngjù tā zhōngjiù huì xiāngxìn

ér tā shuō wǒ tài xìjù huà dàn pào pào zǒng yǒu tiān pòmiè tā duì nǐ chèdǐ liǎojiě yǐhòu

nǐ jiù bìxū yào tíngzhǐ zhè yīqiè bié yǐwéi nǐ kěyǐ táobì zuì hǎo xiāngxìn zhè cì huì ràng nǐ sǐ dé hěn nánkàn kuài dǎi dào! (Yé!) Kuài dǎi dào! Děng wǒ dǎi dào nǐ jiù yào dào dà méi (dào dà méi!)

Qíshí wǒ bùxiǎng yào shānghài nǐ dàn nǐ zuì hǎo xiāngxìn wǒ zhè yīcì huì nǔlì zhǎodào suǒyǒu xié'è zhèngjù dǎi dào nǐ! (Dào nǐ!)

Yé, tā zuìhòu yīdìng huì míngbái jiéjú jiù gāi shì zhèyàng wǒ shuōguò dehuà tān zài tā miànqián dǎi dào nǐ!

Liǎng gè jǐngchá zài zhíqín huàidàn xiū yào zài táobì wǒ zhēng dà shuāngyǎn zhùyìzhe nǐ de huǎnghuà bù tíng bùlùn tāmen zěnme shuō zhǐyǒu wǒ zìjǐ zuì dǒng tā ràng wǒ xīn kāikuò (ràng wǒ xīn kāikuò) zhǐyào dǎi dào nǐ (zhǐyào dǎi dào nǐ) zhǐshì B-U-S-T-E-D wǒ dǎi dào nǐ

qíshí wǒ bùxiǎng yào shānghài nǐ dàn nǐ zuì hǎo xiāngxìn wǒ zhè yīcì huì nǔlì zhǎodào suǒyǒu xié'è zhèngjù dǎi dào nǐ! (Dào nǐ!)

Yé, tā zuìhòu yīdìng huì míngbái jiéjú jiù gāi shì zhèyàng wǒ shuōguò dehuà tān zài tā miànqián dǎi dào nǐ!

Turkish

Stacy's Cousins こんにちわ。ステイチーの友達です。

(Kon'nichiwa. Suteichī no tomodachi desu.
-- Hello. We are friends of Stacy's.)

This page is translated and/or written in Turkish. Click here for the English version. If the language uses a non-Roman script (Japanese, Chinese, Hebrew, etc.), then romanization using a commonly accepted method of transliteration would be appreciated.

File:Phineas and Ferb - Song Busted (Turkish Audio)

Vanessa: Ne yaptığını görüyorum
Beni saf sanıyorsun ama
Elime kanıt geçince
O da bana inanacak

Candace: Şimdi Abarttığımı sanıyor
Her şey ortaya çıkacak
Sonunda Ne yaptığını görecek ve buna artık Bir son verecek

Both: Sakın kurtulurum sanma
Sonunda yakayı ele vereceksin
Evet! Yakalıycam, yakalıycam
Sonunda yakalanıcaksın
Yakalandın!
Evet!

Candace: Sakın sanma kurtulacaksın çünkü inan bana bu kez kesin yakayı elevereceksin Evet!

Vanessa: Yakalandın Evet!Gerçeği annem görecek

Both: Başından beri haklı olduğum ortaya çıkacak o zaman yakalandın!

Spanish Latin

Vanessa: Puedo ver lo que tú haces, Y tú crees que no lo sé, Más cuando te sorprenda, Ella sí me va a creer.

Candace: Me dices que hago drama, Yo solo digo "basta ya" Va ver lo que hacen todo el tiempo.

Candace & Vanessa: ¡Entonces esto ella detendrá!

No pienses que me ganarás, Sé que lo lograré, ¡Muy pronto lo descubriré!

Son malos, son malos, Y revelaré que son tan, Malos (Malos)

Candace: Yo no quiero parecer tan cruel

Ambas: Pero deben creerme cuando digo que, Al final la razón la tengo yo, ¡Son malos! (malos)

Vanessa: Sí yo haré que ella vea la luz.

Ambas: Es así como será, Sabrá que siempre dije la verdad, ¡Son malos!

Más Créditos Finales

Vanessa: Puedo ver lo que tú haces, Y tú crees que no lo sé, Más cuando te sorprenda, Ella sí me va a creer.

Candace: Me dices que hago drama, Yo solo digo "basta ya" Va ver lo que hacen todo el tiempo

Candace & Vanessa: ¡Entonces esto ella detendrá!

No pienses que me ganarás, Sé que lo lograré, ¡Muy pronto lo descubriré!

Son malos, son malos, Y revelaré que son tan, Malos (Malos)

Candace: Yo no quiero parecer tan cruel

Ambas: Pero deben creerme cuando digo que, Al final la razón la tengo yo, ¡Son malos! (malos)

Vanessa: Sí yo haré que ella vea la luz.

Ambas: Es así como será, Sabrá que siempre dije la verdad, ¡Son malos!

Ha llegado el oficial, Que te hará pasarla mal. Te voy a ver, A detener, Te tengo en mi poder.

No me importa tu opinión, Tú debes ir a la prisión. Vanessa: Y me liberaré, Candace: Me liberaré, Vanessa: Yo te atraparé, Candace: ¡Te atraparé!

Ambas: ¡Son creadores de maldades son muy malos!

Spanish (Spain)

Busted Spanish Version ( from Phineas and Ferb )-0

Busted Spanish Version ( from Phineas and Ferb )-0

Vanessa: Veo lo que estás haciendo

Y piensas "¡Vaya ingenua, Bah!"

Mas cuando yo te pille

Sé que ella me creerá

Candace: Me dice que hago un drama

Pero esto tiene que estallar

Ella verá las cosas claras

Los dos: Y sé que entonces os hará parar

Hoy ya no lograreis ganar

Os conviene pensar

Que me voy a chivar aún

¡Sí, lo haré!

¡Sí, lo haré!

Es lo mejor, ¡Ya os toca, ya basta! (¡Basta!)

Candace: No es venganza, es algo más comun

Más os vale creerme

Los dos: Cuando digo que ya

Piense en chivarme aún

¡Ya basta! (¡Basta!)

Vanessa: Ella va a entenderlo, sin dudar

Los dos: Y va a darse cuenta al fin

De que por siempre en mí debió confiar

¡Ya basta!

Hoy un nuevo poli vi

Le daré trabajo aquí

Candace: Me he dado cuenta, os cogí

Los líos descubrí

Vanessa: Da lo mismo lo que hagais

Porque quiero que me oigais

Bien clarito a mí (Candace: Bien clarito a mí)

Lo digo así (Candace: Lo digo así)

Los dos: "Be-A-E-Se-Te-A", suena ¡Basta! (¡Basta!)

Candace: No es venganza, es algo más comun

Más os vale creerme

Los dos: Cuando digo que ya

Piense en chivarme aún (¡Sí, lo haré!)

¡Ya basta! (Hoy ya no lograreis ganar)

Vanessa: Ella va a entenderlo, sin dudar

Los dos: Y va a darse cuenta al fin

De que por siempre en mí debió confiar (¡Sí, lo haré! ¡Sí, lo haré!)

¡Ya basta!

Ukrainian

Stacy's Cousins こんにちわ。ステイチーの友達です。

(Kon'nichiwa. Suteichī no tomodachi desu.
-- Hello. We are friends of Stacy's.)

This page is translated and/or written in Ukrainian. Click here for the English version. If the language uses a non-Roman script (Japanese, Chinese, Hebrew, etc.), then romanization using a commonly accepted method of transliteration would be appreciated.

Всi Твоï Помічаю

Вчинки, рухи і слова.

І вона побачить, знаю,

В кого варить голова.

Час розплати неминучий.

Та хочеш вір, а хочеш ні,

А за образи всі пекучі

Вже скоро так заплатиш ти мені!

Тож знай, від мене не втекти!

Як тут не крути, але попався ти мені!

Попався! Попався!

І вже тоді тобі буде торба! Торба!

Так довго все терпіла я.

Та я точно скажу, що вже давненько

Чаша переповнилась моя.

Це торба! Торба!

От і очі їй розкрила я.

Буде прикро їй дізнатись,

Що то не фантазія моя.

Це торба! Ми з поліції, привіт.

Вперше вийшли ми у світ.

Брехати вам не радимо,

Всіх бачимо наскрізь.

І не думайте, що з рук Зійде вам найменший звук.

Слово золоте На початку тез

Т.О.Р.Б.А.

Це торба! (Торба!)

Так довго все терпіла я.

Та я точно скажу, що вже давненько

Чаша переповнилась моя.

Це торба! (Торба!)

Ти від мене не втечеш!

От і очі їй розкрила я. (Вистежу тебе!)

Буде прикро їй дізнатись,

Що то не фантазія моя.

(Попався! Попався!) Торба!

Letter

Vsi Tvoyi Pomichayu

Vchynky, rukhy i slova.

I vona pobachytʹ, znayu,

V koho varytʹ holova.

Chas rozplaty nemynuchyy.

Ta khochesh vir, a khochesh ni,

A za obrazy vsi pekuchi

Vzhe skoro tak zaplatysh ty meni!

Tozh znay, vid mene ne vtekty!

Yak tut ne kruty, ale popavsya ty meni!

Popavsya! Popavsya!

I vzhe todi tobi bude Torba! (Torba!)

Tak dovho vse terpila ya.

Ta ya tochno skazhu, shcho vzhe davnenʹko

Chasha perepovnylasʹ moya.

Tse torba! (Torba!)

Ot i ochi yiy rozkryla ya.

Bude prykro yiy diznatysʹ,

Shcho to ne fantaziya moya.

Tse torba!

My z politsiyi, pryvit.

Vpershe vyyshly my u svit.

Brekhaty vam ne radymo,

Vsikh bachymo naskrizʹ.

I ne dumayte, shcho z ruk Ziyde vam naymenshyy zvuk.

Slovo zolote Na pochatku tez

T.O.R.B.A.

Tse torba! (Torba!)

Tak dovho vse terpila ya.

Ta ya tochno skazhu, shcho vzhe davnenʹko

Chasha perepovnylasʹ moya.

Tse torba! (Torba!)

Ty vid mene ne vtechesh!

Ot i ochi yiy rozkryla ya. (Vystezhu tebe!)

Bude prykro yiy diznatysʹ,

Shcho to ne fantaziya moya.

(Popavsya! Popavsya!) Torba!

Season 1:

Phineas and Ferb Busted! - Ukrainian, Season 1 version-1

Phineas and Ferb Busted! - Ukrainian, Season 1 version-1


Season 2:

Phineas and Ferb Busted! - Ukrainian, Extended Season 2 version-0

Phineas and Ferb Busted! - Ukrainian, Extended Season 2 version-0